...

Poďakovanie

Ďakujem srdečne všetkým maminam a ockom, ktorí sa zúčastnili nielen upratovania, ale každého malého praktického skutku lásky pre našu Materskú školu sv.Gianny.

s. Faustína, riaditeľka MŠ

Aktuality

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.