...

Oznamy z biskupského úradu

Domáca pobožnosť „Intronizácie Svätého písma“

pri príležitosti blížiacej sa Nedele Božieho slova, ktorá sa bude sláviť 23. januára 2022. Pobožnosť pripravil prof. František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku.

Intronizácia Svätého písma v domácnosti

Slovensko na kolenách

V roku 2021 sa do modlitieb online zapojilo viac ako 152 000 ľudí. Aj vďaka propagácii sa o tejto iniciatíve mohli farníci dozvedieť a pridať sa k modlitbám.

Stiahnuť plagát (.jpg)

Diecézna škola viery

Napokon vám pripomíname, že na budúci týždeň vo štvrtok 20. januára sa budú na zvyčajných miestach a vo zvyčajných časoch konať stretnutia v rámci Diecéznej školy viery.

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.