...

Nový ročník DAŠ

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze, aj tento rok otvára nový ročník Diecéznej animátorskej školy, pod názvom DAŠka.
Cieľom tohto dvojročného kurzu je pomôcť mladému človeku k zrelosti kresťana, schopného milovať a slúžiť. Tento kurz môže byť nápomocný v službe mladým vo farnosti a pre farnosť. Je určený pre mladých od 17 do 30 rokov.

Aktuality

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.