...

Liturgie počas lockdownu

Počas lockdownu budú slúžené všetky bežné sv. omše súkromne, t.j. bez účasti veriacich.

Prítomný bude len prenosový tím, každá sv. omša bude vysielaná na našom Youtube kanáli. Vstup je dovolený aj tým, za ktorých je obetovaná daná sv. omša.

Sv. omše v týždni od 1. do 2. adventnej nedele budú vysielané v časoch

V týždni o 6:00 – Rorátne sv. omše a 18:00

V nedele o 7:30, 10:30 a 18:00 (sv. omša o 9:00 sa ruší). V Podskalke o 9:00 (sv. omša o 10:30 sa ruší)

 

Vysielaná bude aj avizovaná duchovná obnova, podľa tohto harmonogramu:

  • 28.11.2021 (1. adv. nedeľa) – so začiatkom o 17.00 hod.
  • 11.12.2021 (sobota) – so začiatkom o 17.00 hod.
  • 12.12.2021 (3. adv. nedeľa) – so začiatkom o 17.00 hod.
  • 19.12.2021 (4. adv. nedeľa) – so začiatkom o 17.00 hod.
  • 24.12.2021 (Štedrý deň) – so začiatkom o 7.00 hod. svätá omša spojená
    s rannými chválami, adoráciou a Eucharistickým požehnaním.

Individuálna duchovná starostlivosť o veriacich je zabezpečená  a spadá pod výnimky zo zákazu vychádzania

Sviatosť Eucharistie budú kňazi farnosti vysluhovať každý pracovný deň a sobotu o 11:00

V prípade záujmu o sviatosť zmierenia, Eucharistiu, alebo v prípade potreby zaopatrenia chorého nás kontaktujte e-mailom, alebo telefonicky 0911 891 979.

 

 

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.