...

Diecézna škola viery – 7. stretnutie

Vo štvrtok 19. mája 2022 sa v sídlach dekanátov našej diecézy uskutoční siedme a zároveň záverečné stretnutie tohtoročnej Diecéznej školy viery, ktoré je venované Svätému písmu.

Je to posledný zo štyroch ročníkov, ktoré inicioval ešte blahej pamäti spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka s cieľom pozdvihnúť aj týmto spôsobom náboženský život v diecéze.

DŠV_7

DŠV_7

Aktuality

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.