Aktuálne pandemické opatrenia

Vzhľadom na otázky veriacich i kňazov, týkajúce sa aktuálnych pandemických opatrení, Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska z poverenia slovenských katolíckych biskupov publikuje nasledovné usmerenenie:

1. V kostoloch zostáva v platnosti nosenie respirátorov. Táto povinnosť však neplatí pre ženícha a nevestu pri sobáši.
2. Všetky ostatné pandemické obmedzenia boli odvolané. Preto je možné vrátiť sa k používaniu sväteničiek a k znaku pokoja.
3. Kostol môže navštevovať každý, bez ohľadu na zaočkovanie či testovanie.
4. Boli celkom zrušené počtové obmedzenia veriacich na bohoslužbách.
5. Sväté prijímanie je možné rozdávať do úst aj do rúk: kňazi nech rešpektujú slobodné rozhodnutie jednotlivých veriacich. Na farskej úrovni sa dá dohodnúť taký spôsob, aby prijímala najskôr jedna, a následne druhá časť veriacich, a zobral sa tak ohľad na ochranu zdravia zraniteľných.
6. Dôležitou je naďalej duchovná príprava a nevyhnutnou pre prijatie Eucharistie je vždy posväcujúca milosť, čo je nevyhnutné veriacim náležite pripomínať v katechéze.

Slovenskí biskupi zároveň veriacich povzbudzujú k obnoveniu aktívnej, pravidelnej účasti na bohoslužbách.

Zdroj TK KBS: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220318025

Aktuality