Adoptuj si bohoslovca

Desať seminárov v Afrike potrebuje pomoc

Milí priatelia misií!

Nový školský rok začína aj v afrických seminároch, ktoré podporujú slovenský veriaci a na adopciu stále čaká takmer 300 seminaristov. Adoptovať si ich môžete ako jednotlivci, ale aj ako spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok.

Finančná podpora

0
Mesačná podpora
0
Ročná podpora
0
Celé štúdium (4 roky)

Pri registrácii si môžete vybrať možnosť podporiť akéhokoľvek bohoslovca – v tom prípade vám nepošleme informácie o bohoslovcovi ani jeho fotografiu, alebo si môžete vybrať možnosť podporiť konkrétneho bohoslovca a obdržíte aj jeho fotografiu a meno.

„Pohľad na Afriku mi dáva nádej, že Cirkev žije a rastie. Krásnym príkladom sú plné semináre a živá viera. Bohoslovci sa modlia aj za Slovensko. Nech vás Pán žehná a napĺňa radosťou.“

ODPOVEDE na časté OTÁZKY
Lucia Balogová – koordinátorka ADOPCIE BOHOSLOVCOV na Slovensku

Aktuality